Apa yang Kamu Baca dalam Shalatmu?

Posted by Tembra Variantoro Tuesday, March 8, 2011
Allah sendiri yang memberitahu manusia, sesungguhnya shalat dapat mencegah perbuatan keji dan munkar.

Lalu mengapakah seringkali shalat manusia tidak mencegahnya berbuat keji? Tidak mencegahnya berbuat munkar?

Kuberikan sebuah logika dan analogi sederhana, kawan.. Bayangkan sebuah aksioma sederhana: belajar dapat membuatmu pintar. Kini, apakah jika kamu belajar, maka kamu pasti akan menjadi pintar?

Tidak juga! Sepenuhnya bergantung dengan apa yang kamu pelajari. Bergantung pada seberapa efektif pembelajaran yang kamu lakukan? Bergantung pula pada seberapa lama kamu belajar? Dan begitu banyak variabel-variabel lainnya.

Begitu juga dengan aksioma makan membuatmu kenyang, olahraga membuatmu lelah,

--- Begitu juga dengan shalatmu!

Maka seberapa efektifkah ia menjagamu atas perilaku membangkang?

Oleh karena itu, wahai kawan, mari kita pertinggi nilai dan kualitas shalat kita!

Kali ini, kutawarkan salah satu cara untuk meningkatkan kualitas shalatmu. Yakni, kamu mengetahui sepenuh hati apa-apa yang kamu baca dalam shalatmu.
Bukan hanya sekadar hafalan mati, namun juga pemahaman tentang apa-apa yang kamu ucapkan.

Bacalah dengan seksama, dan sesekali mungkin kamu akan teringat kembali,
atau bahkan tercengang...
Betapa kamu telah melantunkan pujian dan doa yang begitu mendalam dan indah,
namun, mungkin, selama ini kamu tak pernah menyadarinya...

...

- Takbir - 
Allahu akbar
Allah Maha Besar


- Doa Iftitah -
Allahu akbar kabira
Allah Maha Besar lagi Maha Sempurna KebesaranNya,
walhamdulillahi katsira
dan segala puji bagi Allah sebanyak-banyaknya,
wa subhanallahi bukrataw wa ashila
dan maha suci Allah sepanjang pagi dan petang,

inni wajjahtu wajhiya...
sesungguhnya aku menghadapkan wajahku kepada wajahMu...
 ... lilladzi fatharassamawati wal ardhi ...
... yang telah menciptakan langit dan bumi ...
... hanifam muslima ...
... dengan penuh ketulusan dan tunduk ...
... wa ma ana minal musyrikin ...
... dan bukanlah aku termasuk kedalam golongan yang mempersekutukan Engkau (musyrik)

inna shalati ...
sesungguhnya shalatku...
... wa nusuki ...
... dan ibadahku ...
... wa mahyaya ...
... dan hidupku ...
... wa mamati ...
... dan matiku ...
... lillahi rabbil 'alamin
...... hanyalah untuk Tuhan Semesta Alam! 

la syarikalahu
tiada sekutu bagi Engkau,
wa bizalika umirtu
dan dengan demikian itulah aku diperintahkan,
wa ana minal muslimin
dan aku termasuk orang-orang Islam!


- AL FATIHAH -
bismillahirrahmanirrahim
dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang
 
alhamdulillahi rabbil 'alamin
segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam
 
arrahmanir rahim
Maha Pengasih lagi Maha Penyayang

maliki yaumiddin 
yang menguasai hari pembalasan
 
iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in
hanya kepadaMulah kami menyembah!
dan hanya kepadaMulah kami memohon pertolongan!

ihdinash shiratal mustaqim
tunjukilah kami jalan yang lurus

shiratalladzina an'amta alaihim
yaitu jalan yang Engkau berikan nikmat kepada mereka

ghairil maghdu bialaihim waladhdhallin
bukan jalan yang Engkau murkai dan bukan pula jalan mereka yang sesat


-Ruku'-
subhana rabbiyal adzimi wabihamdih
Maha Suci Tuhan yang Maha Agung dan memujilah aku kepadaNya


-I'tidal- 
sami allahu liman hamidah
semoga Allah mendengar siapa-siapa yang memujiNya

rabbana lakal hamdu ...
Ya Tuhan kami, hanya bagiMulah segala puji ...

... mil ussamawati wa mil ulardhi ...
... pada segenap langit dan segenap bumi  ...

... wa min umaa syi'ta min syai'in ba'du
... dan sepenuh apa yang Engkau kehendaki sesudah itu


-Sujud-
subhana rabbiyal a'la wabihamdih
Maha Suci Tuhan yang Maha Tinggi dan memujilah aku kepadaNya


-Duduk diantara Dua Sujud-
rabbighfirli...
Wahai Tuhan, ampunilah aku...
...warhamni... 
...dan kasihanilah aku...
...wajburni... 
...dan cukupkanlah (segala kekurangan)ku...
...warfa'ni... 
...dan angkatlah derajatku... 
...warzuqni... 
...dan berikanlah rizki kepadaku... 
...wahdini...
...dan tunjukilah aku...
...waafini... 
...dan berikanlah kesehatan kepadaku...
...wa'fuanni...
...dan maafkanlah aku...


-Tasyahud dan Shalawat Nabi-
attahiyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah
segala kehormatan, keberkahan, rahmat, dan kebaikan adalah milik Allah

assalamu 'alaika ayyuhan nabiyyu warahmatullahi wabarakatuh
semoga keselamatan, rahmat Allah, dan berkahNya (tetap tercurah) atasmu wahai Nabi

assalamu 'alaina wa 'ala ibadilahish shalihin
semoga keselamatan (tetap tercurah) atas kami dan atas hamba-hamba Allah yang shalih
asyhadu anla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammaddar rasulullah
aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah 
dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah 

allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad
ya Allah, limpahkanlah rahmat kepada Nabi Muhammad dan keluarganya 

kama shalaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim
sebagaimana telah Engkau limpahkan rahmat kepada Nabi Ibrahim dan keluarganya 

wabarik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad
dan limpahkanlah berkah atas Nabi Muhammad dan keluarganya

kama baraktah 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim
sebagaimana telah Engkau limpahkan berkah kepada Nabi Ibrahim dan keluarganya 

fil alamina innaka hamidun majid
di seluruh alam semesta ini, sungguh Engkaulah yang Maha Terpuji lagi Maha Mulia


-Salam-
Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
Semoga keselamatan, rahmat Allah, dan berkah tetap terlimpah atasmu sekalian     hanya kepadaMulah kami menyembah, dan hanya kepadaMulah kami mohon pertolongan!

sesungguhnya shalatku, ibadahku, hidupku, dan matiku adalah hanyalah untuk Tuhan Semesta Alam!

Ya Tuhanku.. ampunilah aku, kasihanilah aku, cukupkanlah segala kekuranganku, angkatlah derajatku, berikan rizki kepadaku, tunjukilah aku, dan maafkanlah aku..


sesungguhnya kita membaca itu berkali-kali dalam satu hari! subhaanallaaah!


duhai Allah... ingatkanlah aku dengan apa-apa yang telah kuucapkan dalam shalat...

11 comments:

 1. nice post! ini sangat membantu! seharusnya kita hafalkan yaaa :)

 2. setuju! :D
  mari bersama-sama kita hafal dan pahami demi kualitas shalat yang lebih baik! :)

 3. Anonymous Says:
 4. bagus :')

 5. iyyaa.. bacaan-bacaan shalat memang luar biasa bagusnya :')

 6. budiawan Says:
 7. jazakallahu khairan katsiron, subhanallah blog ini telah mengingatkan kita cara menikmati shalat.

 8. Alfian Says:
 9. terima kasih gan sudah memberikan informasi yg berharga untuk ane!!!!

 10. arkamaya Says:
 11. nais share gan.. :D thanks ya

 12. Anonymous Says:
 13. Makasi ya...

 14. Alhamdulillah, afwan.. Terima kasih kembali.. Mudah-mudahan kita semua bisa meningkatkan kualitas shalat kita menjadi lebih baik lagi.. Amin..

 15. Anonymous Says:
 16. subhanallah,,
  blog ini sangat bermanfaat

 17. alustria winata Says:
 18. subhanallah


Post a Comment

Daripada menggunakan "Anonymous" untuk memberi comment, sebaiknya gunakan "Name/URL". URL bisa dikosongkan jika memang dikehendaki.. :)

Terima kasih :)