Today's Prayer

Posted by Tembra Variantoro Tuesday, August 24, 2010
Ya Allah,
dengan Al-Qur'an, karuniakanlah kasih sayang-Mu kepada hamba.
Jadikan Al-Qur'an sebagai imam, cahaya, hidayah, dan sumber rahmat bagi hamba.

Ya Allah,
ingatkan hamba bila ada ayat yang hamba lupa mengingatnya.
Ajarkan pada hamba, ayat yang hamba bodoh memahaminya.
Karuniakan pada hamba kenikmatan membacanya,
sepanjang waktu, baik tengah malam atau tengah hari.
Jadikan Al-Qur'an bagi hamba sebagai hujjah, ya Rabbal 'alamin

Ya Allah,
karuniakan kebaikan bagi hamba dalam beragama,
yang merupakan kunci kehormatan bagi hamba.
Karuniakan kebaikan kepada hamba di dunia,
yang merupakan tempat hamba menjalani hidup.
Karuniakan kebaikan kepada hamba di akhirat,
yang merupakan tempat hamba kembali.
Jadikan kehidupan hamba senantiasa lebih baik.
Jadikan kematian sebagai kebebasan hamba dari segala keburukan.

Ya Allah,
Jadikan umur terbaik hamba di penghujungnya,
jadikan amal terbaik hamba di penutupnya,
jadikan hari-hari terbaik hamba saat bertemu dengan-MuYa Allah,
hamba memohon kepadamu kehidupan yang luas,
kematian yang normal,
dan tempat kembali yang tidak menyedihkan dan terhindar dari prahara.

Ya Allah
hamba memohon kepada-Mu
permintaan terbaik..,
doa terbaik..,
kesuksesan terbaik..,
ilmu terbaik..,
amal terbaik..,
pahala terbaik..,
kehidupan terbaik..,
kematian terbaik...
Kuatkanlah hamba, beratkanlah timbangan kebajikan hamba,
realisasikan keimanan hamba, tinggikan derajat hamba,
terima shalat hamba, ampuni dosa-dosa hamba,
dan hamba memohon surga tertinggi.

Ya Allah,
hamba memohon karunia yang wajib Engkau berikan,
ampunan yang harus Engkau karuniakan,
keselamatan dan segala dosa,
ghanimah dan segala kebajikan,
dan kemenangan mendapat surga,
serta keselamatan dari api neraka.

Ya Allah,
karuniakanlah kebaikan bagi hamba dalam segala urusan,
berikan pahala kepada kam dari segenap luka dunia dan siksa akhirat.

Ya Allah,
anugerahkanlah untuk kami rasa takut kepadaMu..
..yang membatas antara kam dengan perbuatan maksiat kepada-Mu,
dan anugerahkanlah ketaatan kepada-Mu..
..yang akan menyampaikan kami kepada surga-Mu,
anugerahkan pula keyakinan yang akan menyebabkan keringanan bagi kami atas segala musibah di dunia ini.

Ya Allah,
anugerahkanlah kenikmatan kepada kami melalui pendengaran, penglihatan, dan dalam kekuatan kami selama kami masih hidup, dan jadikanlah ia warisan dari kami.
Jadikanlah balasan kami atas orang-orang yang menganiaya kami,
dan tolonglah kami terhadap orang yang memusuhi kami.
Janganlah Engkau jadikan musibah kami ada dalam urusan agama kami.
Janganlah Engkau jadikan dunia ini adalah cita-cita kami terbesar dan puncak dari ilmu kami.
Jangan engkau jadikan berkuasa atas kami, orang-orang yang tidak mengasihi kami.

Ya Allah,
janganlah pernah Engkau tinggalkan dosa, melainkan Engkau ampuni.
Tidak ada kegalauan kecuali Engkau berikan jalan keluar,
tidak ada hutang kecuali engkau penuhi,
dan tidak ada satu kebutuhan dunia dan akhirat kecuali Engkau penuhi,
wahai Tuhan semesta alam.

Ya Rabb kami,
berika kepada kami kebajikan di dunia dan kebajikan di akhirat,
serta jagalah kami dari api neraka.

Semoga shalawat dan salam senantiasa terlimpah curah kepada Nabi Muhammad, keluarga, serta para sahabat terpilih.

Amin.

0 comments:

Post a Comment

Daripada menggunakan "Anonymous" untuk memberi comment, sebaiknya gunakan "Name/URL". URL bisa dikosongkan jika memang dikehendaki.. :)

Terima kasih :)